SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DANIŞMANLIĞI

 Derneklerin kuruluş işlemlerinden başlayarak organizasyon yapılarının oluşturulması ,  dernek faaliyetlerinde görev paylaşımı, stratejilerinin belirlenmesi, yıllık faaliyet  planlarının  oluşturulması, finansal kaynaklarının geliştirilmesi, iktisadi işletmelerinin kurulması, etkili iletişim   

Explore Smarty